Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rozekJagodowy
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viakrzysk krzysk
rozekJagodowy
rozekJagodowy
Latałem sobie dziś nad miastem
To było takie wykurwiaste
Paliłem sobie w chmurkach trawkę
Bo taką kurwa mam zajawkę
— Bonson/Matek - Piotruś Pan
rozekJagodowy
8074 e3cd 500
Reposted fromdusix dusix viainyourheart inyourheart
rozekJagodowy
2693 780f
Reposted fromdailylife dailylife viainyourheart inyourheart
7428 1014 500
Reposted fromfreakish freakish viastarryeyed starryeyed
rozekJagodowy
7907 8f9d
Reposted fromfunrealmind funrealmind viaxannabelle xannabelle
8339 1bf7 500
Reposted fromPoooly Poooly viasarkastyczna sarkastyczna
rozekJagodowy
1883 eea1
Reposted frommiischa miischa viainyourheart inyourheart
rozekJagodowy
1796 b8ed
Reposted fromrisky risky viatouchthesky touchthesky
rozekJagodowy
4004 600d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
rozekJagodowy
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viaNataly Nataly
rozekJagodowy
1072 f4e4 500
Reposted fromdancingonmyown dancingonmyown viaisilme isilme
4663 d6a1 500
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viascorpix scorpix
rozekJagodowy
0005 f166 500
rozekJagodowy
Reposted fromoll oll viastillwaiting stillwaiting
rozekJagodowy
1025 be89
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaRastaPrincess RastaPrincess
rozekJagodowy
3111 ac1f
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viasarkastyczna sarkastyczna
rozekJagodowy
0870 8370 500
Reposted fromdead-inside dead-inside
rozekJagodowy
7877 1365 500
Fuck!...
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viamiszken miszken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl